Pytanie: 13 / 30

Kiedy robi się zły, jego twarz czerwienieje.

A:
B:
C:
D: