Pytanie: 2 / 30
Zdolny (mający możliwości)
A:
B:
C:
D: