Pytanie: 29 / 30

Czytanie jest czynnością intelektualną.

A:
B:
C:
D: