Pytanie: 3 / 30

Terroryzm jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.

A:
B:
C:
D: