Pytanie: 17 / 30

Oglądałam wiadomości w telewizji.

A:
B:
C:
D: