Pytanie: 17 / 30

Policja musi poinformować osobę aresztowaną o jej prawach.

A:
B:
C:
D: