Pytanie: 28 / 30

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dogmatem religijnym.

A:
B:
C:
D: