Pytanie: 28 / 30

Chirurg zdołał zatamować krwawienie wewnętrzne.

A:
B:
C:
D: