Pytanie: 8 / 30

Jak w języku angielskim tłumaczy się słowo - śliwka?

A:
B:
C:
D: