Pytanie: 16 / 30

We wrześniu słońce zachodzi dwie godziny wcześniej niż w czerwcu.

A:
B:
C:
D: