Pytanie: 16 / 30

Rozwiązanie (zadania) - jak w języku angielskim brzmieć będzie ten wyraz?

A:
B:
C:
D: